Handmade czy hand made? | ArtWitryna.pl

Handmade czy hand made? | ArtWitryna.pl

Spotykamy różne pisownie słowa handmade. W polskim internecie, oprócz tytułowego handmade, znajdziemy również pisownie „hand made” oraz „hand-made”. A która z tych form jest poprawna? Najczęściej spotykaną formą jest niewątpliwie forma...